библиотека Врацарегионална библиотекаХристо Ботев
книги
 
ДЕКЕМВРИ 2018

Областно ученическо състезание на тема: “Истината е свята, свободата е мила - да се гордеем с Ботев!”

     За четвърта поредна година в Ботеви дни 2015 Регионална библиотека съвместно с Община Враца и Регионален инспекторат по образованието – Враца организира Областно ученическо състезание "Истината е свята, свободата е мила - да се гордеем с Ботев!". 
     В състезанието участие взеха седем отбора – ОУ „Христо Ботев”- с. Баница, община Враца, ОУ „Васил Левски”, СОУ „Отец Паисий“, СОУ „Христо Ботев“ - гр. Враца, община Враца, СОУ „Христо Ботев”- гр. Козлодуй, община Козлодуй, ОУ „Отец Паисий”- с. Софрониево, община Мизия, ОУ „Н. Й. Вапцаров”- с. Селановци община Оряхово. 
     Състезанието бе в три кръга. В първия кръг - "Христо Ботев - живот и дело" акцентът бе поставен върху паметни места и събития, свързани с живота и делото му. Във втория кръг, наречен "Жив е той, жив е", учениците трябваше да рецитират стихотворение от Христо Ботев. В третия кръг - "Истината е свята, свободата е мила - да се гордеем с Ботев" - децата четоха свои, предварително написани, есета и стихотворения.
     Участниците в състезанието бяха оценявани от жури в състав - Румяна Цветкова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование, Петя Николаева – старши експерт по български език и литература в Регионалния инспекторат по образование и Силвия Врачовска, директор на Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. 
     Най-доброто представяне и най-много точки събра отборът на ОУ „Н. Й. Вапцаров”- с. Селановци община Оряхово, второто място остана за ОУ „Васил Левски” - град Враца, община Враца и третото място грабна ОУ „Отец Паисий”- с. Софрониево, община Мизия. 
     Журито присъди и три специални награди. За отлично представяне в първи кръг "Христо Ботев - живот и дело" От Калофер до Вола - паметни места и събития, свързани с живота и делото му - на Мартин Николаев от ОУ „Васил Левски” - град Враца, община Враца. За артистичност при представянето във втори кръг бяха присъдени две специални награди  - на Ралица Иванова от ОУ „Отец Паисий”- с. Софрониево, община Мизия и на Денис Бошнакова от ОУ „Н. Й. Вапцаров”- с. Селановци, община Оряхово.
     Всички участници в състезанието получиха грамоти за участие.

Работна среща между партньори по Трансграничен проект
     На 25 и 26 май 2015 г. се проведе Работна среща № 8 организирана от Регионална библиотека „Христо Ботев”, в рамките на проект „Трансграничен Център за Информация и Комуникация Долж-Враца“ 2(4i)-1.2-6 и MIS-ETC Code 666, по Оперативна програма за „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”. 
     На срещата присъстваха партньори от Окръжен съвет Долж - гр. Крайова, Румъния, Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман”- гр. Крайова, Регионална библиотека „Христо Ботев” и Областна администрация - Враца. По време на работното посещение бе обсъден напредъка на Проекта, планови дейности на партньорите и възможни информационни решения относно методите на дигитализация в двете библиотеки, като партньори в проекта. Разяснени бяха и методите за съвместно сътрудничество между Окръжен съвет Долж, Областна администрация – Враца, Окръжна библиотека „Аман” и Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца за серия от видео-конферентни връзки относно процеси свързани с образованието, културата, бизнеса, екологията и сближаването на двата погранични райони. Партньорите по Проект проект „Трансграничен Център за Информация и Комуникация Долж-Враца“ изразиха желание да развиват работата си по съвместни проекти, включени в Оперативна програма за междурегионално сътрудничество Interreg Румъния-България 2014-2020.

Евродепутатът Мария Габриел и Столична библиотека стартират национална кампания „Читател на годината”

В кампанията приеха да се включат всички регионални библиотеки в страната без изключение

Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация,  стартират в навечерието на 24 май национална кампания „Читател на годината”. Кампанията е провокирана от изследване, според което 5% от българите не са прочели нито една книга през живота си. Близо 32% от пълнолетното население на страната споделят, че през последната една година не са прочели нито една книга, а 27% са на мнение, че не е нужно да четат.

Целта на инициативата е да стимулира интерес към четенето сред всички възрасти чрез библиотеките, които имат централна роля за подобряване на уменията за четене. Всички регионални библиотеки приветстваха кампанията и ще се включат в нея без изключение.

„Всеки пети сред 15-годишните, както и много от възрастните граждани в Европа не умеят да четат. Държавите от ЕС си поставиха за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. Липсата на основни умения за четене и писане излага на риск гражданите от социално изключване, затруднява ги при намирането на работа, понижава жизнения им стандарт. Вярвам, че с инициативата за насърчаване на четенето в партньорство с библиотеките в страната ще успеем да допринесем за реализирането на идеята за учене през целия живот. Във всички свои форми – книжни или електронни, книгите са ценни инструменти за споделяне на знания, разбирателство, откритост към другите и към света”, коментира Мария Габриел.

По регламент, всяка една от регионалните библиотеки, участващи в кампанията, ще излъчи измежду своите читатели „Читател на годината 2015” на базата на най-голям брой заети книги през годината. Наградата за всички отличени с приза е посещение на Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел.

В националната кампания за насърчаване на четенето „Читател на годината”се включват:

Столична библиотека и регионалните библиотеки в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Вълшебни буквички

     Във Филиала на Регионална библиотека „Христо Ботев”, ж.к. „Дъбника” се проведе детско утро на тема: „Вълшебни буквички” съвместно с група „Пинокио” от ОДЗ „Знаме на мира”. Малчуганите рецитираха стихотворения и пяха песнички, посветени на братята Кирил и Методий и на азбуката. Библиотечният специалист разказа на децата откога се чества празника на славянската писменост в България  и предложи интересни книжки  за лятната ваканция. Бъдещите първокласници обещаха, че ще бъдат редовни гости на библиотеката.

Детско утро "Аз обичам да чета"

     Във Филиала на РБ „Христо Ботев”, ж.к. „Дъбника” съвместно с учениците от 3в и 3г с класни ръководители Илонка Савова и Маргарита Димитрова се проведе Детско утро под надслов „Аз обичам да чета” с цел запознаване с библиотеката и възпитание на любов и уважение към книгите. Библиотечният специалист П. Томова разказа на децата за богатия книжен фонд на отдела, за илюстрованите детски енциклопедии, за книгите с чудесни приказки. Учениците от двата класа бяха подготвили чудесна литературно – музикална  програма, посветена на книгата. Те заслужено получиха многобройни аплодисменти от своите съученици и за награда -   безплатен читателски абонамент.

Кръгла маса на тема „Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот”

     На 14 май 2015 г. от 10:30 часа в Конферентната  зала на община Враца Регионална библиотека „Христо Ботев” организира Регионална кръгла маса на тема „Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот”. В нея   вземаха участие представители на Областна администрация, Община Враца, Българска библиотечно-информационна асоциация, Асоциация „Съвременни читалища”, библиотекари и партньори на библиотеката, които са ангажирани с Националната стратегия за учене през целия живот. 
     Тази инициатива е част от програмата на Регионална библиотека, с която се включва в 10-та юбилейна Националната библиотечна седмица/ (11-15 май 2015 г.).  Седмицата се провежда в рамките на проекта на Българската библиотечно-информационна асоциация „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“, спечелен към Програма Public Libraries 2020. Застъпническата кампания на ББИА е подкрепена от Фондация „Америка за България“ и Фондация „Глобални библиотеки“и ще премине под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. 
     Г-жа Митонка Червеняшка, регионален координатор на Националната стратегия за учене през целия живот запозна участниците с основните моменти в Стратегията.  С партньорите на Регионална библиотека от Регионален инспекторат по образованието, Бюро по труда, Областен информационен център и Социално-терапевтичен център обсъдихме съвместни програми, възможности и дейности за обучение на възрастни. 
     Във втората част на срещата г-жа Ирина Иванова, заместник областен управител на област Враца, инж. Георги Петров, Председател на Асоциация „Съвременни читалища“ и Антоанета Димитрова, представител на Изпълнителното бюро на ББИА наградиха победителите в регионалния конкурс „Най-добра библиотека и библиотекар в област Враца за 2014г.” 
   Номинираните са пет библиотеки и трима библиотекари от читалищата: гр. Криводол; гр. Бяла Слатина; с.Паволче, общ. Враца; с. Долни Вадин, общ. Оряхово; с. Търнава, общ. Бяла Слатина и с. Соколаре, общ. Бяла Слатина. „Най-добра библиотека в област Враца на 2014 г.” е библиотеката при НЧ „Н.Й.Вапцаров”-гр. Криводол.
     „Най-добър библиотекар в област Враца на 2014 г.” е Валентина Младенова Бобойчева – главен библиотекар в НЧ „Развитие-1892”- гр. Бяла Слатина

Калин Терзийски във Враца

     В рамките на Националната библиотечна седмица Регионална библиотека „Христо Ботев” и издателство „Сиела” срещнаха врачани с писателя, поет и сценарист Калин Терзийски. Една уникална и много различна среща... различна, защото Калин Терзийски се представи сам.  След кратките биографични данни, авторът пое вечерта в свои ръце и поведе гостите в своя свят. Свободолюбив и словоохотлив, сериозен и смехотворен, той ни потопи в живота си - преди и сега, разкри част от мотивите и похватите при създаването на своите романи и разкази. Според писателят – психиатър нещата трябва да се назовават с точните имена, а не с престорено благоприличие, вменявано ни през годините. Приятелите на библиотеката преживяха една незабравима вечер с един по-различен писател. 

Среща с поезията на Николай Лилиев

      Във тоя век на хищно изтребление
      О, Господи, нима съм аз за там?....

     С тези стихове започна дискусията послучай 130 годишнината от рождението на Николай Лилиев, организирана от Филиала на РБ „Христо Ботев” съвместно с учениците от 7 клас на СОУ „Никола Войводов”. Г-жа Надя Белева представи интересни моменти от живота и творчеството на Лилиев. Тя обърна внимание, че повечето стихотворения на Лилиев са без заглавия, а основните образи в тях са свети неща като родината, природата, любовта, поезията, нощта, утрото, самотата… Той е бил убеден, че поезията е вечна, както е вечна жаждата на душата към съвършенство. Във време на бездуховност и криза на ценностите да говорим за такива творци, да се докоснем до творчеството им, е не просто необходимост. То се превръща в рядък духовен празник, в съкровение. Срещата с тази поезия е докосване до „високото, красивото, чистото в живота”, споделиха присъстващите ученици.

Детско утро "Любими приказни герои"

     Във Филиала на РБ „Христо Ботев” , ж.к. „Дъбника”  на гости бяха децата от Дневен център „Зорница”, които  бяха посрещнати от редовните читатели  на  библиотеката  Нина Цалова, Беатрис Тихомирова, Цветелина Николаева и Зои Павлова.  Момичетата прочетоха на гостите няколко  приказки от  детската книга - „26 любими приказки”. Приказните герои - Алиса, дървеното човече Пинокио, Червената шапчица, Снежанка и седемте джуджета накараха децата да се потопят в магията на  приказното вълшебство. Децата от Дневния център и техният ръководител г-жа Снежана  Тодорова обещаха на своите нови приятели, че ще гостуват на летните библиотечни инициативи, които предлагат интересни занимания за всички през ваканционните дни.

Бъди читател

     „Бъди читател” - с тези думи учениците от ПИГ- 4 клас  и техните преподаватели Нина Илиева и Снежана  Върбанова  от СОУ „Никола Войводов” бяха посрещнати във Филиала на РБ „Христо Ботев”, ж.к. „Дъбника” по повод  организираните Дни на отворени врати. В ролята на библиотекар се представи Нина Цалова, която запозна децата с правилата на библиотечно обслужване  и  всички заедно направихме една приятна и чудесна литературна разходка в библиотеката.


Община Враца

Регионален инспекторат по образованието Враца

Регионална библиотека Враца

 Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

Областно ученическо състезание на тема:

“Истината е свята, свободата е мила - да се гордеем с Ботев!”

 

Цели на състезанието:

1.Да насочи вниманието на учениците към Христо Ботев - една от най-великите личности на България.

2. Да стимулира творческото мислене, личностната и екипната изява на подрастващите.

3. Да бъдат преосмислени от позициите на съвремието личността, идеите и делото на  поета - революционер Христо Ботев.

І.  Участници:

Ученици от V и VІ  клас  от област Враца, които желаят да демонстрират публично своите знания, свързани с темата. Участниците са в екип от по 3 души.          

ІІ. Съдържание:

Всеки  отбор се състезава в три кръга  по подтеми:

Първи кръг “Христо Ботев - живот и дело” От Калофер до Вола-паметни места и събития, свързани с живота и  делото му.

Времетраене Презентация - 5-7 минути

Втори кръг “Жив е той, жив е!”. Изпълнява се неговата поезия - стихотворение на Христо Ботев по избор на участниците.

Трети кръг- Истината е свята, свободата е мила - да се гордеем с Ботев”. Есе или собствено стихотворение.

Времетраене: по 3 минути за Втори и Трети кръг

ІІІ.  Ред на състезанието:

Състезанието се провежда в три кръга. Отборното представяне допуска в регламентираното време допълнение на отговора от други членове на отбора.

Ако след приключването на трите кръга някои от отборите, заемащи първите места, имат равен брой точки, те ще се състезават в допълнителен кръг за излъчване на отбор победител.

Всеки отбор трябва да подготви кратко /до 1 минута/ представяне на училището и отбора, което да оповести при началото  на състезанието.

ІV. Оценяване

Участниците ще бъдат оценявани от жури по шестобална система.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

  • ЗА СЪДЪРЖАНИЕ–пълнота, точност, яснота по конкретната подтема (непълно- 1т., пълно- 2 т. ).
  • ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ–убедителност, артистичност, оригиналност (непълно- 1т., пълно- 2 т.).
  • ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ -(непълно/ просрочено- 1т., спазено- 2 т.).

Забележка: Критериите са общи за всички участници.

V. Награждаване

  • Всички отбори участници в общинския кръг получават грамота за участие.
  • Обявяват се отборите, класирани на първите 3 места.
  • Класираните на първите три места получават колективни награди.
  • За всеки кръг ще бъде връчена индивидуална награда за най-добро представяне.
  • Ръководителите на наградените отбори получават грамоти и награди.

VI. Организационно обезпечаване:

Областното състезание ще се проведе на 29 май 2015 г. /петък/ от 10.30 ч. в Читалнята на Регионална библиотека Христо Ботев, ул. Петропавловска № 43, град Враца.

Срок за изпращане на заявките за участие 15 май 2015 г. на ел. aдрес r_tsvetkova@abv.bg

Библиотека на 2014 година

Екипът на Регионална библиотека "Христо Ботев"- Враца благодари на Българската библиотечно-информационна асоциация за наградата "Библиотека на годината за 2014 година! За нас е чест!

Карикатурна изложба на Ивайло Никодимов

     Седмата самостоятелна изложба на Ивайло Никодимов – „За света, хората и адетите” е новото залепено и подмладено вълшебното огледало на твореца-хуморист, в което се оглежда съвременникът и неговия свят в своите „нови дрехи”, но и вълшебното кълбо на гадателя, в което пулсира нашият град – вчера, днес, утре - с ритъма на живота – „панаир на суетата” и „сцена на слава и позор”. Свят на противоположности и абсурди, където времето се измерва с промяната в обществените приоритети, но и с личната жажда за духовна ситост, за традиционна, наследена от предците „благост”, но и прословутата врачанска мюзовирска „лютост”, под маската-желание с „памук душа да вадиш”. Твоята или на ближния? Да даваш или да ти дават? Да бъдеш себе си или някой друг? 25 карикатури – 25 кадъра, уж набързо, на един дъх „изживени” истини, които превръщат мига в поле за размисъл и самооценка, без обаче да забравяш „с какъв аршин мериш, с такъв тебе ще мерят”…
     Изложбата е подредена в Регионална библиотека „Христо Ботев” и ще остане до 1 юни 2015 г. По традиция творбите авторът дарява на отдел „Краезнание”. Така отделът притежава вече една богата колекция от 80 карикатури, които ще бъдат включени в дигиталната библиотека на институцията.

     За автора – откъс от съкратена автобиография в 3 л. ед. ч.:
ПОЧНАЛ ДА СЕ РАЖДА В СЕЛО ГАБАРЕ, А СЕ РОДИЛ НАПЪЛНО В РОДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА В БЯЛА СЛАТИНА (ЕДИНСТВЕНАТА МУ ВРЪЗКА С ТОЗИ ГРАД) ПРЕЗ 1969 Г. ПОСЕЩАВАЛ ДЕТСКА ГРАДИНА В ГР. РОМАН, УЧИЛИЩЕ - В С. СУХАЧЕ (1 КЛАС), С. ГАБАРЕ (2 КЛАС) И ГР. ВРАЦА (ОТ 3 КЛАС). СЛУЖИЛ В СИМЕОНОВГРАД. СЛЕДВАЛ В СТАРА ЗАГОРА. УСЕДНАЛ И ЗАСЕДНАЛ ВЪВ ВРАЦА. ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, ПО ПРИЗВАНИЕ -КАРИКАТУРИСТ. МЕСТОРАБОТА: СКЛАД ЗА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ НА ФИРМА “ГЕРГЬОВЧЕ“ ООД - ВРАЦА. ИЗЯВИ: КАРИКАТУРИСТ НА В. „КОНКУРЕНТ“ И СЪТРУДНИК НА В. „СТЪРШЕЛ“. ЩАСТЛИВО ЖЕНЕН, ДАРЕН С ПРЕКРАСНА ДЪЩЕРЯ.

Днес библиотечната общност се разделя с ГАЛЯ ИВАНОВА ДИРИМАНОВА

Родена на 11 юли 1951 г. в гр. Враца. 
Завършила висше образование – философия в СУ „Кл. Охридски” и курс за библиотекари – висшисти. Работила в ГК на ДКМС – гр. Враца. В Окръжна библиотека „Христо Ботев” постъпва през 1977 г. като директор, където остава до 1981 г.
Галя Иванова организира и провежда през 1979 г. 25-годишния юбилей на библиотеката и първото официално честване на Деня на библиотекаря в гр. Враца.
След спечелен конкурс през 1982 г. започва работа в  Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Научен сътрудник. 

Поклон! Светли небесни пътеки!

 

Областен конкурс "Модерната визия на моето родно място"

    При изключителен интерес премина Областния конкурс „Модерната визия на моето родно място“организиран от Областна администрация  - Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев“ - Враца и проведен под патронажа на евродепутата инж. Владимир Уручев. На 9 май  2015 г.  бяха обявени и връчени наградите на победителите от областния конкурс. Поводът за неговото организиране бе Европейската година за развитие с девиз „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”.

     За участие в конкурса бяха получени 19 проекта. В първа възрастова група 16-19 години участваха 7 самостоятелни  проекта и 8 проекта изработени в екип от двама ученика. Във втора възрастова група 20-25 години бяха получени 4 самостоятелни проекта.
     Проектите бяха оценявани според зададените критерии - принадлежност към обявената тема, творчество, креативност и естетичност от жури в състав:

Председател Емилиян КадийскиРоден във Враца. Завършва Информатика в СУ „Св. Климент Охридски”. Две години е бил на студентска бригада в САЩ, където се е запознал с хора от цял свят. Има две години опит като програмист на PHP & MySQL. Победител в конкурса за социално предприемачество на Нова и Reach for Change - Промяната. 

и членове

1. Ивайло Трендафилов  - Роден във Враца. Дизайнер визионер. Магистър по Промишлен Дизайн от Националната Художествена Академия. Работи в областта на интериорен, екстериорен и ландшафт дизайн. Има изпълнени проекти в сферата на автомобилния и мотоциклетен дизайн. Използва съвременни технологии в проектирането и 3D визуализирането.

2. Ирина Иванова – Заместник областен управител на област Враца

3. Мария Дончева – Сътрудник на евродепутат инж. Владимир Уручев

4. Силвия Врачовска – Директор Регионална библиотека – Враца

 Класиране:

Първа възрастова група

Първо място Моника Цанова и Йорданка Вълова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца  - 17 години

Първо място Илина Павлова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 16 години

Второ място Николай Коцев - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 16 години

Трето място Петя Василева Василева и Вероника Емилова Нинова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 17 години

Специална награда за използвана на съвременни аудио – визуални технологии на Михаел Младенов - 16 години и Мариос Питтас  -19 години -  ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца

Специална награда за използване на 3технологии на Ангел Николчев - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца – 18 години

Втора възрастова група

Първо място Николай Тодоров, община Оряхово, село Долни Вадин - 23 години

Второ място Николай Гоцев, град Враца - 20 години

Трета награда не се присъжда

Грамоти и награди за всички участници:

1.   Виктория Вандова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 16 години

2.   Коста Костов - СОУ „Козма Тричков“, град Враца -17 години  

3.   Кристиян Златковски - СОУ „Козма Тричков“, град Враца - 17 години

4.   Мария Емилова - СОУ „Васил Кънчов“, град Враца - 18 години

5.   Николай Янков - СОУ „Козма Тричков“, град Враца - 17 години

6.   Красимир Александров - СОУ „Козма Тричков“, град Враца - 17 години

7.   Стивън Стефанов - СОУ „Христо Ботев“, град Оряхово - 17 години

8.   Анна-Мария Антонова  - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 17 години

9.   Михаела Аврамова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 16 години

10. Габриеле Якимова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“ град Враца – 16 години

11. Каролина Иванова -  ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца  - 16 години

12. Десислава Цалова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“ град Враца - 17 години

13. Мария Христова  - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца – 17 години

14. Петя Славкова - ПМГ „Акад. Ив. Ценов“, град Враца - 17 години

15. Иван Ангелов - град Враца - 23 години

16. Малина Кънова  - град Враца - 24 години

Символите на Враца

     Учениците от II клас на НУ „Иванчо Младенов” с класен ръководител Соня Еленкова направиха своята първа краеведска разходка из природните и исторически забележителности на града. Впечатленията претвориха в рисунки и картички – начало на една нова за тях пъстра „колекция” от пътешествия, поднесени по нетрадиционен начин знания и творчески занимания. Амбициите на младите краеведи и техния ръководител е да преминат цялостен курс на обучение по програмата за неформално образование „Роден край” на Регионална библиотека „Христо Ботев”  - част от Патриотичната програма на Община Враца.

© 2002-2017 Регионална библиотека "Христо Ботев"
Уеб-хостинг:www.rax.bg